Rodinné povzdechnutí

Dobré sousedy dělá dobrý plot.

Kéž by to s hranicemi v blízkých vztazích bylo také tak přímočaré.