Jak zacházet s dobrými radami

Tak co si budeme. Dobrých rad na nás prší stejně tolik, jako reklam na Oscilo během chřipkové sezony.

Nicméně před aplikací dobré rady bychom měli zvážit alespoň následující:

  1. Co je to za radu a k čemu se používá? Pro koho je určená?
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete dobrou radu užívat? Je tu nějaká kontraindikace, která brání užívání?
  3. Jak se tahle dobrá rada užívá?
  4. Existují nějaké nežádoucí účinky?
  5. Co vše rada obsahuje a co byste měli vědět před aplikací?